Ventileeritud ruumid ja puhas õhk on üks oluline eeldus, mis aitab siseruumides võimaliku viiruse levikut peatada. Tehnilise Järelevalve ja Tarbijakaitseamet pöörab sellele oluliselt enam tähelepanu. Erilise vaatluse alla on koolid-ja lasteaiad.

Allikas: tv3.ee